Kontakt
ŽIVNOSTNÍCI, MALÉ A STREDNÉ FIRMY

POČITAČE A TECHNIKA

  • sprevádzkujeme Vaše nové PC (inštalácia operačného systému a aplikácií)
  • sprevádzkujeme a nakonfigurujeme nové periférie (tlačiarne,skenery,...)
  • v prípade nutnosti preinštalujeme Vaše staršie PC vrátane aplikácií (bez straty dát)
  • zoptimalizujeme nastavenie Vašich PC ,aby pracovali rýchlo a spoľahlivo
  • odvírime a zabezpečíme Vaše PC pred vírusmi a škodlivými kódmi, pretože tie nielen spomaľujú Vaše počítače a Vašu prípadnú počítačovú sieť, ale môžu spôsobiť nenávratnú stratu Vašich dát , prípadne môžu spôsobiť únik osobných informácií (napr. prihlasovacie údaje do internetbankingu, čísla kreditných kariet,...) a ich neoprávnené zneužitie
  • odhalíme rezervy a slabé miesta vo Vašom technickom vybavení a navrhneme riešenia (napr. záloha dát), vedúce o.i. aj k zníženiu nákladov