Kontakt
ŽIVNOSTNÍCI, MALÉ A STREDNÉ FIRMY

VAŠE IT ODDELENIIE

  • poskytujeme identické služby ako interné IT oddelenia (podporu užívateľov, kompletnú údržbu techniky a systémov ) za zlomok nákladov na profesionálne interné IT oddelenie (pracovník IT oddelenia vo firme s rozbehnutým IT systémom je poväčšinou vyťažený cca 20% z denného pracovného dňa)
  • doladíme zmluvu presne podľa Vašich požiadaviek (cena a doba nástupu na zásah vo Vašej spoločnosti, rozsah požadovaných činností,...)
  • IT technik stále po ruke (bez práceneschopnosti, nutného zdvojenia pozícií)
  • odbremeníme Vás od riešení personálnych problémov IT zamestnancov (školenia, fluktuácia)
  • ponúkame spoluprácu s internými IT oddeleniami (nie sme a neplánujeme byť nepriateľmi interných IT pracovníkov)
  • ponúkame prenájom IT pomocníkov (na väčšie projekty, v čase dovoleniek)
  • poskytujeme IT pohotovosť v dohodnutom rozsahu
  • rýchla pomoc na diaľku (remote desktop) – stačí funčné pripojenie na internet
  • možnosti a formy externých IT oddelení rád odprezentuje, a detaily rád skonzultuje náš pracovník – prosím neváhajte a kontaktujte nás na outsourcing@pcklinika.sk