Kontakt
KORPORÁCIE, 
IT A OUTSOURCOVÉ FIRMY

PRE PREDAJCOV IT

  • ponúkame Vám možnosť odlíšiť Vašu predajňu od iných – nie na úkor nezmyselného znižovania cien, ale ponukou zákazníkom on site servis
  • možnosti a formy tejto služby rád odprezentuje a detaily rád skonzultuje náš pracovník – prosím neváhajte a kontaktujte nás na onsite@pcklinika.sk