Kontakt
KORPORÁCIE, 
IT A OUTSOURCOVÉ FIRMY

ASISTENČNÉ SLUŽBY

  • poskytujeme „predĺženú ruku“ pre outsourcingové a nadnárodné spoločnosti spravujúce pobočky vzdialeným prístupom – v prípade znemožnenia prístupu na diaľku(strata konektivita, zásah vyžadujúci fyzickú prítomnosť na pobočke) - ušetríte sa 90% nákladov na výjazd interného zamestnanca a získa flexibilita a neporovnateľne kratšia doba nábehu na zásah
  • možnosti a formy tejto služby odprezentuje a detaily rád skonzultuje náš pracovník – prosím neváhajte a kontaktujte nás na outsourcing@pcklinika.sk